Mobilny słownik

Poniżej prezentujemy listę skrótów w świecie mobilnym. Pamiętaj! Każdy skrót ma swój początek i zawsze pochodzi od pewnego rozwinięcia.

słownik SMSSMS – Short Message Service
MMS – Multimedia Messaging Service
EMS – Enhanced Message Service
e-mail – electronic mail
SMSC – Short Message Service Center
UMTS – Universal Mobile Telecommunications System, tłumaczenie: Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej
GPRS – General Packet Radio Service
WCDMA – Wideband Code Division Multiple Access
GSM – Global System for Mobile Communications, wcześniej Groupe Spécial Mobile
PDA (Palmtop) – Personal Digital Assistant, czyli komputer kieszonkowy
MIDI – Musical Instrument Digital Interface
WAP- Wireless Application Protocol
WWW – World Wide Web
LCD – Liquid Crystal Display
HD – High Definition